WondersWEB SHOP
Home Page
O Nama
Zastupstva
Ponuda
Kontakt
Lokacija
Javnost
Fransiza

POSUĐE ZA JELO

Uvoznik smo "finog kamenog posuđa" ( "Fine Stoneware") proizvedenog u Portugalu. Kako bismo vam približili pojam "finog kamenog posuđa" najjednostavnije je objasniti razliku između keramike ili porculana i "finog kamenog posuđa". "Fino kameno posuđe" proizvedeno je od bijele gline, u koju se dodaju kvarc i drugi minerali, za razliku od keramike i porculana koji su proizvedeni od crvene gline. Bijela glina sa dodacima minerala po svome kemijskom sastavu čini sastav identičan kamenu i od tuda dolazi naziv "fino kameno posuđe". Obzirom da bijela glina u sebi sadrži vrlo mali postotak nečistoća nastalih taloženjem tijekom vremena, ispod 1% sastava, takovo posuđe nekoliko je puta čvršće i teže od keramičkog i po svom sastavu daleko kvalitetnije. Druga razlika je postupak proizvodnje, koji uvjetuje da se sami odljevci posuđa nakon sušenja peku na temperaturi od 1450 stupnjeva C. Takvim pečenjem postiže se kvaliteta povezivanja odljevaka i boja koje se nanose na iste, te ukupna čvrstoća posuđa. "Fino kameno posuđe" poznato je i kao "ljudskom rukom stvoreni kamen".

Hrvatski jezikEnglish language